Prof. Christine (Tina) Gaarder

Prof. Dr. Christine (Tina) Gaarder është Kirurge Konsulente e Përgjithshme dhe Traumatike, drejtoreshë e Traumës në Spitalin Universitar të Oslos (OUH), e vetmja qendër e traumës me volum të lartë në Norvegji. Ajo është eksperte në rikonstruksione elektive të mureve të barkut. Trajnimin në trauma e ka kryer pjesërisht në Afrikën e Jugut dhe ajo është vendosur si rezerviste me Ushtrinë Norvegjeze. Përveç të qenit Themeluese e Shërbimit të Traumës së Dedikuar OUH në vitin 2005, ajo është personi qendror në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemit kombëtar të traumës norvegjeze dhe është e përfshirë në planifikimin e spitaleve të ardhshme në rajonin e kryeqytetit, drejton kirurgjinë kombëtare të traumës dhe programet arsimore të kujdesit akut dhe është e përfshirë gjerësisht në trajnimet ndërkombëtare për kirurgjinë traumatike. Prof. Gaarder është presidentja e menjëhershme e kaluar e IATSIC dhe Presidente e Kongresit për ECTES 2022, në prill, në Oslo.

Ajo është pjesë e programit të gjerë të kërkimit për traumë dhe një nga themeluesit e INTRN, një konsorcium kërkimor i Evropës Veriore që fokusohet në ringjalljen në rastet e traumës. Për më tepër, ajo është një anëtare e bordit redaktues të JTACS, bashkëredaktore për TSACO, me >85 botime të indeksuara në pubmed.

Registration

Forgotten Password?