Prof. Dr. med. habil. Michael Pfeiffer

Prof. Dr. med. habil. Michael Pfeiffer përfundoi shkollën mjekësore dhe trajnimin në Ortopedi dhe Traumatologji në Universitetin Philipps- Marburg, Gjermani. Ai aktualisht është Kreu i Departamentit të Kirurgjisë së Shpinës në Spitalin e Qarkut Lörrach. Interesat e tij klinike përfshijnë stabilizimin dinamik të shtyllës kurrizore, avancimin e teknologjive për bashkimin e shtyllës kurrizore, menaxhimin e rrezikut dhe terapinë për dhimbje, ndërsa interesat e tij kërkimore përfshijnë matjen e paqëndrueshmërisë së shtyllës kurrizore, komorbiditetin e stenozës kurrizore dhe polineuropatisë, efektet e implanteve në posturën dhe profilin e shtyllës kurrizore, vlerësimin e standardizuar të kënaqësisë së pacientit.

Prof. Pfeiffer ka mbi 350 prezantime shkencore me fokus në shtyllën kurrizore (fusion dhe jo-fusion), aloartroplastikën, navigacionin, zëvendësimin e nukleuseve, nekrozën avaskulare, dhimbjen, etj. Ai gjithashtu ka bashkëpunime të huaja me Universitetin e Pretorias, Afrika e Jugut; Universiteti i Virxhinias, Charlottesville, VA; Kolegji Dartmouth, Hanover, NH, dhe bashkëpunime të brendshme me institucione të shumta akademike, private dhe publike.

Ai është anëtar i organizatave të ndryshme dhe bordeve të recensentëve të revistave, si: Anëtar i Bordit të Recensuesve të “Europian Spine Journal”, i Bordit Këshillimor të “Spine” (recensues). Ai është gjithashtu anëtar i Bordit editorial të “European Spine Journal”.

Registration

Forgotten Password?