Prof. Dr. Rexhep Selmani

Prof. Dr. Rexhep Selmani është kirurg dhe akademik i njohur shqiptar me njohuri të gjera në Kirurgjinë e Përgjithshme dhe Abdominale. I lindur më 27 nëntor 1964, ai ndoqi arsimin e lartë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ku dhe u diplomua në Mjekësinë e Përgjithshme në vitin 1988. Ai vazhdoi studimet e tij, me dhënien e provimit profesional në Beograd në vitin 1991, me ç’rast edhe fitoi titullin Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme.

Dëshira e Dr. Selmanit për ekselencë e shtyu atë të përfundonte specializimin në Kirurgjinë e Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup në vitin 2000. Ai më tej përmirësoi shkathtësitë e tij duke marrë subspecializimin në Kirurgjinë Abdominale në vitin 2018.

Karrierës e Dr. Selmani është e lidhur me Fakultetin e Mjekësisë, fillimisht duke punuar si Asistent i ri nga viti 2008 dhe më pas si Asistent që nga viti 2011, me fokus në lëndën e Kirurgjisë. Përkushtimi i tij për kërkime dhe synimet akademike kulmuan me arritjen e titullit Master i Shkencave Mjekësore në vitin 2011, e më pas duke fituar edhe titullin Doktor i Shkencave Mjekësore në vitin 2014.

Kontributet e Dr. Selmanit në komunitetin mjekësor nuk janë të kufizuara vetëm në aspektin akademik. Ai ka shërbyer si specialist i respektuar në Kirurgjinë e Përgjithshme që nga viti 2000 dhe ka mbajtur pozicione të shquara, si Ministër i Shëndetësisë së R. S. Maqedoni nga viti 2002 deri në vitin 2004. Gjithashtu, ai ka qenë pjesë e Bordit Drejtues të disa institucioneve Mjekësore të shquara, si Klinika e Kirurgjisë Digjestive dhe Klinika e Kirurgjisë Kardiake.

Specializuar në kirurgjinë kolorektale anale, Dr. Selmani është aktualisht Drejtor i Departamentit të Kirurgjisë Kolorektale Anale në Universitetin e Kirurgjisë Digestive në Shkup. Gjatë viteve, ai ka pasuruar njohuritë e tij nëpërmjet programeve të ndryshme trajnuese, si kirurgjia hepatobiliare, pankreatike dhe e transplantit, kirurgjia laparoskopike.

Si pjesëmarrës aktive në komunitetin mjekësor, Dr. Rexhep Selmani është anëtar i disa organizatave prestigjioze, si Shoqata e Kirurgëve Maqedonas, Shoqata e Mjekëve Shqiptarë, dhe Shoqata e Gastroenterohepatologëve të Maqedonisë. Ai gjithashtu është pjesë e organizatave ndërkombëtare, si Shoqata Evropiane e Nutricionit Klinik dhe Metabolizmit dhe Shoqata Ndërkombëtare e Kirurgëve, Gastroenterologëve dhe Onkologëve (IASGO).

Si studiues dhe praktikant i dalluar, Dr. Selmani është ftuar si lektor dhe prezantues në shumë kongrese dhe simpoziume kombëtare dhe ndërkombëtare. Kontributet e tij të jashtëzakonshme në mjekësi dhe mentorimi i studimeve doktorale e kanë vënë në krye të listës së figurave të shquara në fushë.

Registration

Forgotten Password?