Prof. Taylan Ö. Sezer

Prof. Taylan Ö. Sezer u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Ege në vitin 2001. Ai ka përfunduar programin e tij të specializimit në Kirurgjinë e Përgjithshme në vitin 2008 në Universitetin Ege – Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme. Ai përfundoi një periudhë obzervimi në Institutin e Transplantimit “Thomas E. Starzl” në Pittsburg, SHBA. Ai është autor i shumë artikujve shkencorë, si dhe autor dhe bashkautor i disa librave. Gjithashtu, ka fituar shumë çmime në fushën e Kirurgjisë së Përgjithshme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Atij i intereson dhe ka përvojë në fushën e Kirurgjisë Minimale Invazive.

Taylan Ö. Sezer është Profesor i Kirurgjisë së Përgjithshme në Shkollën e Mjekësisë, Departamentin e Kirurgjisë së Përgjithshme në Izmir, Turqi. Ai është Shef i Njësisë së Transplantit Renal në Qendrën e Universitetit Ege të Transplantimit në Izmir. Ai ka kryer mbi 1000 transplantime veshkash Qendrën e Universitetit Ege të Transplantimit. Fusha e tij e interesave përfshin kancerët gastrointestinalë, veçanërisht karcinomatozën peritoneale. Ai ka përvojë në kirurgjinë citoreduktive dhe kimioterapinë intraperitoneale hipertermike (CRS + HIPEC) dhe kimioterapinë me aerosol intraperitoneal nën presion (PIPAC) në këta pacientë. Ai aplikoi CRS+ HIPEC në më shumë se 500 pacientë të diagnostikuar me karcinomatozë peritoneale.

Registration

Forgotten Password?